En enmans konsultfirma inriktad på IT-tjänster till små och medelstora företag.

BrinkDatas kompetensområden är:

  • Databaser: Oracle, MySQL, HSQL och PostgreSQL.
  • Java, Javascript, JSP, Python, Perl och PHP.
  • Systemadministration: HP/UX, Solaris och Linux.
  • Webservern Apache
  • Webapplikationer som t.ex. phpWebSite, PostNuke, phpBB, Midgard, PmWiki och Jetspeed.
  • Applikationsservrar som Jetty, JBoss, Oracle Application Server, OAS Wireless Edition och Tomcat.
  • Dokumenthanteringssystemet Metaphase
  • Nätverksadministration: Novell, NT, Unix
  • Lan/Wan konfiguration
  • Windows applikationer som Word, Excel och Powerpoint.